Giày tích hợp AI giành cho người khiếm thị - Android

Get it on Google Play

Giày tích hợp AI giành cho người khiếm thị - Android

Mới đây công ty Tec-Innovation của nước Áo đã ra mắt một đôi giàu thông minh tích hợp cảm biến siêu âm để hỗ trợ những người khiếm thị có thể phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách 4m. Theo đó,...
Mới đây công ty Tec-Innovation của nước Áo đã ra mắt một đôi giàu thông minh tích hợp cảm biến siêu âm để hỗ trợ những người khiếm thị có thể phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách 4m. Theo đó, sản phẩm giày thông minh này có tên là InnoMake, một giải pháp thay thế cho cây gậy dẫn đường vốn đã quen thuộc và phổ biến ở những người bị khiếm thị.Các cảm biến trên đôi giày sẽ phát hiện vật cản và cảnh báo cho người mang thông qua một cơ chế rung và một...

Giày tích hợp AI giành cho người khiếm thị

12/05/2021 06:25 AM