Dùng dây cáp mạng dẹp giấu dưới thảm - Android

Get it on Google Play

Dùng dây cáp mạng dẹp giấu dưới thảm - Android

Mình nối modem và router của mình bằng cáp tốc độ cao và dẹp. Mình cần dẹp vì nó đi dưới cái thảm của mình nên sau khi đi xong thì không còn thấy cấn nữa. Anh em chơi máy nghe nhạc dùng dây LAN...
Mình nối modem và router của mình bằng cáp tốc độ cao và dẹp. Mình cần dẹp vì nó đi dưới cái thảm của mình nên sau khi đi xong thì không còn thấy cấn nữa. Anh em chơi máy nghe nhạc dùng dây LAN cũng cần dây mạng để đảo bảo tín hiệu tốt hơn mà vẫn dễ dàng luồn, giấu dây hơn.
Dan_cap_dep.jpg
Trước khi đặt thảm lên anh em dùng băng keo cố định nó, nó dẹp nên cũng dễ xoay đứng lên. Keo mình dùng là keo mặt lưng giấy, dễ xé và dễ lột, không để lại keo trên nền....

Dùng dây cáp mạng dẹp giấu dưới thảm

19/10/2020 08:11 PM