Con robot hút bụi của bạn tìm đường như thế nào - Android

Get it on Google Play

Con robot hút bụi của bạn tìm đường như thế nào - Android

Con robot hút bụi của bạn tìm đường như thế nào? Đây là video mình làm để cho anh em thấy cách hoạt động của robot dùng cảm biến LiDAR để vẽ bản đồ, định vị và tìm đường đi trong nhà.
Con robot hút bụi của bạn tìm đường như thế nào?

Đây là video mình làm để cho anh em thấy cách hoạt động của robot dùng cảm biến LiDAR để vẽ bản đồ, định vị và tìm đường đi trong nhà.

12/05/2021 05:15 AM