Cách sửa lỗi không thể copy/paste trong Windows 7, 8.1, 10 - Android

Get it on Google Play

Cách sửa lỗi không thể copy/paste trong Windows 7, 8.1, 10 - Android

Copy/paste là một chức năng cơ bản của máy tính, nếu nó ngừng hoạt động thì sử dụng máy tính sẽ trở nên khó khăn. Cách thức hoạt động của copy/paste là khi chúng ta copy văn bản hay hình ảnh thì...
Copy/paste là một chức năng cơ bản của máy tính, nếu nó ngừng hoạt động thì sử dụng máy tính sẽ trở nên khó khăn. Cách thức hoạt động của copy/paste là khi chúng ta copy văn bản hay hình ảnh thì nó sẽ lưu vào clipboard mà chúng ta không thể nhìn thấy, khi chúng ta paste thì nó sẽ được paste từ clipboard.
Tất cả vấn đề này được quản lý xuyên qua một số services và nếu chức năng copy/paste không hoạt động thì chúng ta có thể tập trung vào các services này để xử lý.
Sử dụng thư mục...


Cách sửa lỗi không thể copy/paste trong Windows 7, 8.1, 10

17/10/2020 06:36 PM