Cách đặt Face ID, Touch ID hoặc mật mã cho các ứng dụng trên iPhone - Android

Get it on Google Play

Cách đặt Face ID, Touch ID hoặc mật mã cho các ứng dụng trên iPhone - Android

Trên iOS, Apple không có sẵn tính năng giúp người dùng sử dụng Face ID, Touch ID hoặc mật mã để bảo mật cho các ứng dụng riêng. Trước đây, thông thường chúng ta sẽ phải jailbreak iPhone sử dụng...
Trên iOS, Apple không có sẵn tính năng giúp người dùng sử dụng Face ID, Touch ID hoặc mật mã để bảo mật cho các ứng dụng riêng. Trước đây, thông thường chúng ta sẽ phải jailbreak iPhone sử dụng các chương trình như Lockdown và Locktopus. Tuy nhiên, hiện tại không cần jailbreak chúng ta vẫn có thể sử dụng tính năng khoá cho từng ứng dụng nhờ vào Phím tắt trong iOS 13 và iOS 14.

Đầu tiên bạn cần có iPhone hỗ trợ iOS 14 hoặc iOS 13. Bên cạnh đó thiết bị sẽ cần có ứng dụng Phím tắt. Trong...

Cách đặt Face ID, Touch ID hoặc mật mã cho các ứng dụng trên iPhone

21/11/2020 10:07 PM