Các nhà khoa học tạo ra kim cương trong chỉ vài phút, ngay ở nhiệt độ phòng! - Android

Get it on Google Play

Các nhà khoa học tạo ra kim cương trong chỉ vài phút, ngay ở nhiệt độ phòng! - Android

Kim cương mất nhiều tỉ năm để hình thành ở độ sâu gần 150 km dưới mặt đất những các nhà khoa học giờ đây đã có thể tạo ra kim cương trong chỉ vài phút trong phòng thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu này...
Kim cương mất nhiều tỉ năm để hình thành ở độ sâu gần 150 km dưới mặt đất những các nhà khoa học giờ đây đã có thể tạo ra kim cương trong chỉ vài phút trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu này bao gồm các nhà khoa học đến từ đại học quốc gia Úc (ANU) và đại học RMIT. Họ đã sử dụng một chiếc "đe kim cương" - thiết bị nén áp suất cao để ép những tinh thể carbon thành kim cương thông thường lẫn kim cương lục giác Lonsdaleite ngay ở nhiệt độ phòng. Nhóm nghiên cứu cho biết áp suất tạo ra đến...

Các nhà khoa học tạo ra kim cương trong chỉ vài phút, ngay ở nhiệt độ phòng!

20/11/2020 02:15 PM