Budweiser cũng làm máy chơi game - chiếc console 'mát nhất' từ trước tới nay - Android

Get it on Google Play

Budweiser cũng làm máy chơi game - chiếc console 'mát nhất' từ trước tới nay - Android

Hãng bia thì liên quan gì đến game, kết hợp cả 2 thì có lý hơn chăng? Hãng bia Budweiser đã vừa ra mắt một chiếc máy chơi game độc đáo, à mà gọi là giỏ đựng bia tích hợp máy chơi game và đèn chiếu...
Hãng bia thì liên quan gì đến game, kết hợp cả 2 thì có lý hơn chăng? Hãng bia Budweiser đã vừa ra mắt một chiếc máy chơi game độc đáo, à mà gọi là giỏ đựng bia tích hợp máy chơi game và đèn chiếu cũng đúng có tên BL6. Đây là một sản phẩm để quảng bá cho dòng bia Bud Light, sản xuất giới hạn, giá đấu giá hiện đã trên 4200 USD.

Budlight BL6 2.jpg
Cấu hình không phải là thế mạnh của chiếc máy console này nhưng nói về tính năng thì những Xbox Series X hay PS5 không thể so bì như:...

Budweiser cũng làm máy chơi game - chiếc console "mát nhất" từ trước tới nay

20/11/2020 09:36 PM