Bộ quốc phòng Mỹ vừa trao gói thầu trăm triệu đô cho Intel để hợp tác làm chip cho Hải quân - Android

Get it on Google Play

Bộ quốc phòng Mỹ vừa trao gói thầu trăm triệu đô cho Intel để hợp tác làm chip cho Hải quân - Android

Song song với việc nhà máy Fab 42 chính thức đi vào hoạt động thì có một thông tin thú vị khác liên quan đến nhà máy này cũng như mạng lưới megafabs đầu tiên của Intel: chương trình SHIP và gói...
Song song với việc nhà máy Fab 42 chính thức đi vào hoạt động thì có một thông tin thú vị khác liên quan đến nhà máy này cũng như mạng lưới megafabs đầu tiên của Intel: chương trình SHIP và gói thầu trăm triệu đô từ Bộ quốc phòng Hoa Kỳ.

SHIP 2.png
SHIP viết tắt của State-of-the-Art Heterogeneous Integration Prototype - một chương trình được điều hành bởi Trung tâm tác chiến mặt biển, chi nhánh Crane thuộc Hải quân Hoa Kỳ và được quản lý bởi Bộ tăng tốc công nghệ an ninh...

Bộ quốc phòng Mỹ vừa trao gói thầu trăm triệu đô cho Intel để hợp tác làm chip cho Hải quân

16/10/2020 05:45 AM