Bảng tên đường ở Sài Gòn bổ sung QR Code - cung cấp thông tin vị trí, lịch sử xây dựng và nhân vật - Android

Get it on Google Play

Bảng tên đường ở Sài Gòn bổ sung QR Code - cung cấp thông tin vị trí, lịch sử xây dựng và nhân vật - Android

Bảng biểu thị tên đường của một số tuyến đường nằm ở trung tâm Sài Gòn hiện nay theo mình quan sát thấy có bổ sung thêm một chi tiết thú vị, đó chính là một bảng phụ nhỏ nằm ngay bên dưới có chứa...
Bảng biểu thị tên đường của một số tuyến đường nằm ở trung tâm Sài Gòn hiện nay theo mình quan sát thấy có bổ sung thêm một chi tiết thú vị, đó chính là một bảng phụ nhỏ nằm ngay bên dưới có chứa QR Code.

bang-ten-duong-qr-code-tinhte.jpg

Thử quét mã code này thì thông tin mình nhận được các bạn có thể xem ở hình bên dưới. Đầu tiên đó là phần mô tả vị trí của con đường đó, xem nó bắt đầu từ giao lộ nào, đi qua bao nhiêu quận, phường...Thông tin thứ 2 từ mã QR Code là phần lịch sử của con...

Bảng tên đường ở Sài Gòn bổ sung QR Code: cung cấp thông tin vị trí, lịch sử xây dựng và nhân vật

16/10/2020 06:26 AM