Bạn có ủng hộ việc Apple bỏ cục sạc đi kèm iPhone - Android

Get it on Google Play

Bạn có ủng hộ việc Apple bỏ cục sạc đi kèm iPhone - Android

Apple đã bỏ cục sạc khỏi hộp của những chiếc iPhone mới, không chỉ iPhone 12 mà cả những dòng cũ đang còn bán như iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE… Ở vai trò là một người đã có quá trời cục sạc...
Apple đã bỏ cục sạc khỏi hộp của những chiếc iPhone mới, không chỉ iPhone 12 mà cả những dòng cũ đang còn bán như iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE… Ở vai trò là một người đã có quá trời cục sạc trong nhà thì mình ủng hộ vụ này, nhưng nếu một người mới mua thì sao? Một người chỉ xài 1 cục sạc đó giờ thì sao? Mua điện thoại rồi phải bỏ thêm vài trăm nghìn đồng mua cục sạc nữa...

Bạn có ủng hộ việc Apple bỏ cục sạc đi kèm iPhone?

18/10/2020 06:26 AM