Apple phát hành iOS 14.4 beta 2, mời anh em beta tiếp tục cập nhật - Android

Get it on Google Play

Apple phát hành iOS 14.4 beta 2, mời anh em beta tiếp tục cập nhật - Android

Sau một thời gian thì Apple cũng phát hành iOS 14.4 phiên bản beta thứ 2 (Developer beta & Public beta). Anh em nào hiện đang ở iOS 14.4 thì cứ t iếp tục cập nhật sử dụng bản beta. Ở bản beta thứ...
Sau một thời gian thì Apple cũng phát hành iOS 14.4 phiên bản beta thứ 2 (Developer beta & Public beta). Anh em nào hiện đang ở iOS 14.4 thì cứ t iếp tục cập nhật sử dụng bản beta.

Ở bản beta thứ 2 này thì Apple cập nhật thêm tính năng có một hiệu ứng Haptic Feedback nếu như bạn đưa iPhone lại gần HomePod mini nhằm sử dụng tính năng chuyển đổi việc phát nhạc giữa iPhone và HomePod (và ngược lại).

Dành cho anh em muốn đăng ký sử dụng Public beta của...

Apple phát hành iOS 14.4 beta 2, mời anh em beta tiếp tục cập nhật

14/01/2021 07:20 AM