Apple Music và Spotify bị điều tra có đang trả tiền xứng đáng cho nghệ sỹ hay không - Android

Get it on Google Play

Apple Music và Spotify bị điều tra có đang trả tiền xứng đáng cho nghệ sỹ hay không - Android

Một cuộc điều tra mới vừa được bắt đầu ở Anh nhằm quyết định xem liệu giới nghệ sỹ có được các dịch vụ stream, trong đó có Apple Music và Spotify, trả phí xứng đáng hay chưa. Theo thông tin được...
Một cuộc điều tra mới vừa được bắt đầu ở Anh nhằm quyết định xem liệu giới nghệ sỹ có được các dịch vụ stream, trong đó có Apple Music và Spotify, trả phí xứng đáng hay chưa. Theo thông tin được cung cấp bởi BBC News, Apple Music hiện đang trả phí bản quyền theo hình thức tính lượt stream cho nghệ sỹ cao hơn so với Spotify...

Apple Music và Spotify bị điều tra có đang trả tiền xứng đáng cho nghệ sỹ hay không

18/10/2020 06:26 PM