Anh em nhớ huỷ gói dùng thử Apple TV+ trước khi bị trừ tiền vào ngày 1 Tháng 11 sắp tới - Android

Get it on Google Play

Anh em nhớ huỷ gói dùng thử Apple TV+ trước khi bị trừ tiền vào ngày 1 Tháng 11 sắp tới - Android

Năm ngoái, khi người dùng mua sản phẩm Apple mới như iPhone, iPad và Mac thì được Apple tặng miễn phí 1 năm sử dụng Apple TV+, tính từ thời gian đầu tiên mở dịch vụ là ngày 1 Tháng 11 năm 2019....
Năm ngoái, khi người dùng mua sản phẩm Apple mới như iPhone, iPad và Mac thì được Apple tặng miễn phí 1 năm sử dụng Apple TV+, tính từ thời gian đầu tiên mở dịch vụ là ngày 1 Tháng 11 năm 2019.

Cho đến hiện tại thì đã gần hết 1 năm sử dụng miễn phí Apple TV+. Nếu anh em nào mua thiết bị Apple trong thời gian trước 1/11 không thích dịch vụ này thì có thể huỷ để tránh mất tiền oan nhé.

Để hủy đăng ký, đối với iPhone / iPod / iPad:
  • Vào Cài đặt - chọn tên Apple ID ở hàng đầu tiên -...

Anh em nhớ huỷ gói dùng thử Apple TV+ trước khi bị trừ tiền vào ngày 1 Tháng 11 sắp tới

17/10/2020 06:47 PM