Anh em nghĩ gì về xe ô tô Trung Quốc - Android

Get it on Google Play

Anh em nghĩ gì về xe ô tô Trung Quốc - Android

Anh em nghĩ gì về xe ô tô Trung Quốc? Mình ít quan tâm đến nhưng có nghĩ: giá rẻ, hào nhoáng, chưa thấy phân phối rộng rãi... Có anh bạn nhà có điều kiện, đang đi merc, bảo là rẻ quá mua đại...
Anh em nghĩ gì về xe ô tô Trung Quốc?

Mình ít quan tâm đến nhưng có nghĩ: giá rẻ, hào nhoáng, chưa thấy phân phối rộng rãi... Có anh bạn nhà có điều kiện, đang đi merc, bảo là rẻ quá mua đại chiếc thay xe cỏ đi 1-2 năm...

Bỏ cái xe qua 1 bên, nhưng mình nhớ lại những cái điện thoại ngày xưa, camera khủng, loa khủng, màn hình khủng hay tóm lại cái cũng khủng, nhưng mà sau đó?!

20/11/2020 09:44 PM