Anh em có đồng ý việc Apple bỏ sạc và tai nghe trong hộp iPhone 12 không - Android

Get it on Google Play

Anh em có đồng ý việc Apple bỏ sạc và tai nghe trong hộp iPhone 12 không - Android

Apple đã bỏ tai nghe EarPods và cục sạc trong hộp của iPhone 12 và iPhone 12 Pro nhằm bảo vệ môi trường. Việc đó giúp giảm tải được khí CO2 đi đáng kể ra ngoài môi trường cũng như giảm được hàng...
Apple đã bỏ tai nghe EarPods và cục sạc trong hộp của iPhone 12 và iPhone 12 Pro nhằm bảo vệ môi trường. Việc đó giúp giảm tải được khí CO2 đi đáng kể ra ngoài môi trường cũng như giảm được hàng trăm nghìn chiếc xe chạy ngoài đường… Tuy nhiên nhiều người dùng có vẻ không hài lòng việc này, còn có những câu hỏi cho rằng tại sao Apple không giảm giá bán.

Mình muốn khảo sát anh em trên Tinh tế xem liệu anh em có đồng ý với việc Apple bỏ sạc và tai nghe trong hộp iPhone 12 không?...

Anh em có đồng ý việc Apple bỏ sạc và tai nghe trong hộp iPhone 12 không?

16/10/2020 06:25 AM