Anh em đã từng xài smartphone Vsmart Anh em có tiếc khi Vsmart dẹp không - Android

Get it on Google Play

Anh em đã từng xài smartphone Vsmart Anh em có tiếc khi Vsmart dẹp không - Android

Vsmart giờ đã không còn làm điện thoại, mình cảm thấy khá là tiếc vì những chiếc smartphone của họ có giá rất tốt, cấu hình thì ổn, xài cũng ổn. Mình đã từng dùng Vsmart Active 1, mua thêm một con...
Vsmart giờ đã không còn làm điện thoại, mình cảm thấy khá là tiếc vì những chiếc smartphone của họ có giá rất tốt, cấu hình thì ổn, xài cũng ổn. Mình đã từng dùng Vsmart Active 1, mua thêm một con Active 1 cho người thân, sau đó là Active 3, và mình vẫn còn một con Joy+ để làm máy test. Công ty mình cũng từng mua nhiều con Vsmart để làm máy test app. So với các đối...

Anh em đã từng xài smartphone Vsmart? Anh em có tiếc khi Vsmart dẹp không?

11/05/2021 01:09 PM