[Video] So sánh NVX 2020 và NVX 2016 - mặt đồng hồ và hệ thống chiếu sáng là thay đổi đáng giá - Android

Get it on Google Play

[Video] So sánh NVX 2020 và NVX 2016 - mặt đồng hồ và hệ thống chiếu sáng là thay đổi đáng giá - Android

[MEDIA] Mình sẽ tóm tắt nhanh những thay đổi của NVX đời mới so với phiên bản cũ, trước hết là về ngoại hình rồi đến động cơ. Ngoại hình Phần đầu phía trên không có quá nhiều khác biệt Yếm NVX...


Mình sẽ tóm tắt nhanh những thay đổi của NVX đời mới so với phiên bản cũ, trước hết là về ngoại hình rồi đến động cơ.

Ngoại hình
  • Phần đầu phía trên không có quá nhiều khác biệt
  • Yếm NVX 2020 thay đổi nhiều so với thế hệ trước, phần mũi uốn lượn cách điệu chứ không đơn giản như đời trước
  • Hệ thống đèn chiếu sáng vẫn dùng LED nhưng thay đổi rất đáng kể. Phần đèn demi đã được loại bỏ, thay thế bằng dải LED định vị tích hợp dạng mí bên...

[Video] So sánh NVX 2020 và NVX 2016: mặt đồng hồ và hệ thống chiếu sáng là thay đổi đáng giá

22/11/2020 06:54 AM