[Video] Hải quân Mỹ lần đầu đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa bằng tàu khu trục - Android

Get it on Google Play

[Video] Hải quân Mỹ lần đầu đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa bằng tàu khu trục - Android

Hôm thứ 3, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang nhằm vào một vùng biển ngoài khơi quần đảo...
Hôm thứ 3, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang nhằm vào một vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii. Thử nghiệm này nhằm chứng minh tiềm năng phòng thủ Hawaii cũng như bảo vệ bờ tây nước Mỹ trước các mối đe dọa chỉ với giải pháp đánh chặn từ mặt đất/mặt biển.

Trong thử nghiệm, một tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân giả được phóng từ khu thử nghiệm phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan tại...

[Video] Hải quân Mỹ lần đầu đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa bằng tàu khu trục

22/11/2020 02:19 PM