#Trên tay đồ rẻ - Miếng che webcam laptop rất đẹp giá 3k, không còn phải dán băng keo đen - Android

Get it on Google Play

#Trên tay đồ rẻ - Miếng che webcam laptop rất đẹp giá 3k, không còn phải dán băng keo đen - Android

Vô tình thấy bộ 3 miếng dán che webcam laptop bán giá chỉ có 10 nghìn đồng trên shopee, mình đặt mua về thử thì thấy rất ngon luôn, nay giới thiệu nhanh gọn với anh em. Như anh em cũng biết thì...
Vô tình thấy bộ 3 miếng dán che webcam laptop bán giá chỉ có 10 nghìn đồng trên shopee, mình đặt mua về thử thì thấy rất ngon luôn, nay giới thiệu nhanh gọn với anh em.

Như anh em cũng biết thì có nhiều người dùng laptop đã dùng băng keo đen che webcam lại vì sợ bị hack máy, quay chụp ảnh nóng và tung lên mạng. Miếng che webcam này ra đời để thay cho miếng băng keo đen xấu xí kia. Giá mình mua là 10k/bộ 3 miếng, tức là chỉ hơn 3 nghìn/cái mà thôi, rất...

#Trên tay đồ rẻ: Miếng che webcam laptop rất đẹp giá 3k, không còn phải dán băng keo đen

12/01/2021 09:29 PM