#Trên tay đồ rẻ - Kê tay gỗ WGood, 260 ngàn, đáng tiền - Android

Get it on Google Play

#Trên tay đồ rẻ - Kê tay gỗ WGood, 260 ngàn, đáng tiền - Android

Mình xài được khoảng 2 tuần và khá hài lòng với những gì kê tay GWood mang lại. Quan trọng nhất là cái lớp hoàn thiện cho cảm giác chúng ta để thẳng tay lên gỗ chứ không qua một lớp sơn. Tiếp theo...
Mình xài được khoảng 2 tuần và khá hài lòng với những gì kê tay GWood mang lại. Quan trọng nhất là cái lớp hoàn thiện cho cảm giác chúng ta để thẳng tay lên gỗ chứ không qua một lớp sơn. Tiếp theo là gỗ cũng mềm nên cảm giác để tay lên nó không khô, cứng. Và dĩ nhiên kê tay lên gỗ thì nó mát và dễ chịu…

Anh em vào Tinhte.vn/ttbc20 bình chọn sản phẩm công nghệ nhé. Không có cái kê tay này trong đó đâu....

#Trên tay đồ rẻ: Kê tay gỗ WGood, 260 ngàn, đáng tiền

12/01/2021 07:19 AM