#TinhteLookBack - Những Chiếc Đồng Hồ Cơ Mình Đã Mua Trong Một Năm Qua - Android

Get it on Google Play

#TinhteLookBack - Những Chiếc Đồng Hồ Cơ Mình Đã Mua Trong Một Năm Qua - Android

Chào anh chị em! Nhận thấy có rất nhiều anh chị em trên diễn đàn có niềm đam mê với đồng hồ, nên xin được chia sẻ với mọi người những chiếc đồng hồ mình đã mua trong 12 tháng qua, cũng như trãi...
Chào anh chị em! Nhận thấy có rất nhiều anh chị em trên diễn đàn có niềm đam mê với đồng hồ, nên xin được chia sẻ với mọi người những chiếc đồng hồ mình đã mua trong 12 tháng qua, cũng như trãi nghiệm khi đi mua đồng hồ.
  • Tudor Black Bay 58:
IMG_1678.jpg
Mình có niềm đam mê rất lớn với đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ cơ thương hiệu Omega, nên từ lúc bắt đầu đi làm vào năm 2010 mình đã mơ ước có ngày được sở hữu một chiếc Omega. Nhưng mãi đến giai đoạn...

#TinhteLookBack - Những Chiếc Đồng Hồ Cơ Mình Đã Mua Trong Một Năm Qua

12/01/2021 09:36 PM