#TTBC20 - Game bắn phi thuyền có bản đồ mới, có thể kiếm nhiều điểm hơn! - Android

Get it on Google Play

#TTBC20 - Game bắn phi thuyền có bản đồ mới, có thể kiếm nhiều điểm hơn! - Android

Vừa cho lên phiên bản game Tinh tế Bình chọn mới, mời anh em vô chơi và lụm thêm quà, thêm huy hiệu. Có những huy hiệu chỉ chơi game mới có nha, nên anh em nào muốn collect bộ huy hiệu thì nhớ...
Vừa cho lên phiên bản game Tinh tế Bình chọn mới, mời anh em vô chơi và lụm thêm quà, thêm huy hiệu. Có những huy hiệu chỉ chơi game mới có nha, nên anh em nào muốn collect bộ huy hiệu thì nhớ chơi game.

Cách chơi: đây là game bắn phi thuyền, bạn cần sống được đến cuối màn và ghi được nhiều điểm nhất có thể.

Chơi ở đâu: https://tinhte.vn/ttbc20 > cuộn xuống mục Game > Bấm chơi ngayTừ giờ tới ngày 14 sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ...

#TTBC20: Game bắn phi thuyền có bản đồ mới, có thể kiếm nhiều điểm hơn!

12/01/2021 10:20 PM