[Infographic] Đây là những gì xảy ra mỗi phút trên Internet trong năm 2020 - Android

Get it on Google Play

[Infographic] Đây là những gì xảy ra mỗi phút trên Internet trong năm 2020 - Android

Với tác động của COVID-19, khi mà mọi nơi đều áp dụng các biện pháp cách li, giãn cách… nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, năm 2020 chắc chắn là một năm bùng nổ của Internet khi mà hầu hết...
Với tác động của COVID-19, khi mà mọi nơi đều áp dụng các biện pháp cách li, giãn cách… nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, năm 2020 chắc chắn là một năm bùng nổ của Internet khi mà hầu hết mọi lĩnh vực đều chuyển sang sử dụng, làm việc, học tập, giải trí online…

Dưới đây là dữ liệu thống kê về những hoạt động xảy ra mỗi phút trên Internet, qua đó chúng ta có thể thấy rằng, xã hội có lẽ đã dần thích nghi tốt hơn với trạng thái “bình thường mới” sau khi đại dịch COVID-19 xuất hiện....

[Infographic] Đây là những gì xảy ra mỗi phút trên Internet trong năm 2020

20/11/2020 07:06 AM