#CES21 - Sony và 12 thứ giúp định nghĩa lại tương lai của chúng ta xoay quanh công nghệ 3R - Android

Get it on Google Play

#CES21 - Sony và 12 thứ giúp định nghĩa lại tương lai của chúng ta xoay quanh công nghệ 3R - Android

Sony tại CES năm nay đã có những sản phẩm lẫn giải pháp thú vị, giới thiệu các sáng tạo mới nhất của mình dựa trên quan điểm “Định nghĩa lại tương lai của chúng ta với với công nghệ của ngày mai”....
Sony tại CES năm nay đã có những sản phẩm lẫn giải pháp thú vị, giới thiệu các sáng tạo mới nhất của mình dựa trên quan điểm “Định nghĩa lại tương lai của chúng ta với với công nghệ của ngày mai”. Tại CES 2021, Sony tận dụng công nghệ mà Sony gọi là 3R, tức là: Reality, Real-time và Remote, để truyền cảm hứng qua sức mạnh của giải trí. Dựa trên những quy chuẩn đó mà tại CES Sony đã giới thiệu 12 sản phẩm lẫn giải pháp của công nghệ 3R, nhưng sản phẩm này đã và đang đóng góp vào những phát...

#CES21: Sony và 12 thứ giúp định nghĩa lại tương lai của chúng ta xoay quanh công nghệ 3R

13/01/2021 09:42 PM