#CES21 - Roborock S7, robot hút bụi tích hợp lau nhà bằng máy rung 3000 lần / phút - Android

Get it on Google Play

#CES21 - Roborock S7, robot hút bụi tích hợp lau nhà bằng máy rung 3000 lần / phút - Android

Roborock S7 vừa được giới thiệu, nó sử dụng “hệ thống lau nhà bằng sóng âm với công nghệ nâng thông minh". Hệ thống lau nhà này sử dụng cơ chế rung “VibraRise" để chà giẻ xuống sàn giống như chiếc...
Roborock S7 vừa được giới thiệu, nó sử dụng “hệ thống lau nhà bằng sóng âm với công nghệ nâng thông minh". Hệ thống lau nhà này sử dụng cơ chế rung “VibraRise" để chà giẻ xuống sàn giống như chiếc Deebot T8 AIVI mình từng giới thiệu với anh em. Nó kết hợp thêm sóng âm để nhận diện bề mặt và điều chỉnh lại chế độ rung cho phù hợp. Chế độ nhanh nhất có thể hoạt...

#CES21: Roborock S7, robot hút bụi tích hợp lau nhà bằng máy rung 3000 lần / phút

12/01/2021 09:09 PM