#CES21 - Panasonic giới thiệu đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển - Android

Get it on Google Play

#CES21 - Panasonic giới thiệu đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển - Android

Một nhược điểm của việc sạc không dây buộc chúng ta phải định vị để hai cuộn cảm ứng gặp nhau và bắt đầu sạc nhưng điều đó đã được Panasonic khắc phục bằng bộ sạc với cuộn cảm di chuyển được. Đây...
Một nhược điểm của việc sạc không dây buộc chúng ta phải định vị để hai cuộn cảm ứng gặp nhau và bắt đầu sạc nhưng điều đó đã được Panasonic khắc phục bằng bộ sạc với cuộn cảm di chuyển được. Đây là thiết bị sạc không dây dành cho xe hơi, Panasonic nói sẽ giúp việc sạc chính xác và tối ưu hơn so với công nghệ hiện tại.

Hãy hình dung như này, để sạc không dây cho smartphone, chúng ta đặt nó lên đế và tìm đúng vị trí cuộn cảm để bắt đầu sạc, hay Apple tiện lợi hơn có nam châm để tự định vị....

#CES21: Panasonic giới thiệu đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển

12/01/2021 02:50 PM