#CES21 - MSI cho ra mắt loạt laptop 2021, thiết kế chủ đề thần thú Babylon, RTX 30 Series,... - Android

Get it on Google Play

#CES21 - MSI cho ra mắt loạt laptop 2021, thiết kế chủ đề thần thú Babylon, RTX 30 Series,... - Android

MSI hôm nay đã cho ra mắt loạt các mẫu laptop thuộc các dòng GE - hướng tới game thủ chuyên nghiệp, cấu hình cao nhất hiện tại và thiết kế theo chủ đề thần thú trong thần thoại Babylon, dòng GS...
MSI hôm nay đã cho ra mắt loạt các mẫu laptop thuộc các dòng GE - hướng tới game thủ chuyên nghiệp, cấu hình cao nhất hiện tại và thiết kế theo chủ đề thần thú trong thần thoại Babylon, dòng GS hướng tới các đối tượng vừa đi làm, vừa chơi game với thiết kế đen tuyền core black và cấu hình RTX 30 Series làm nền tảng; và cuối cùng là dòng GP hướng tới các đối tượng sử dụng hàng ngày lẫn các tác vụ tính toán chuyên dụng hơn và cuối cùng là mẫu Creator 13 hướng tới đối tượng người sáng tạo nội...

#CES21: MSI cho ra mắt loạt laptop 2021, thiết kế chủ đề thần thú Babylon, RTX 30 Series,...

14/01/2021 07:01 AM