#CES21 - LG tiếp tục hé lộ điện thoại cuộn - Android

Get it on Google Play

#CES21 - LG tiếp tục hé lộ điện thoại cuộn - Android

Tận dụng CES 2021 tổ chức online qua các bài thuyến trình, LG tiếp tục cho thế giới thấy dự án điện thoại màn hình cuộn mà họ đang phát triển, lần này chúng ta thấy cơ cấu hoạt động của nó. Về cơ...
Tận dụng CES 2021 tổ chức online qua các bài thuyến trình, LG tiếp tục cho thế giới thấy dự án điện thoại màn hình cuộn mà họ đang phát triển, lần này chúng ta thấy cơ cấu hoạt động của nó. Về cơ bản, điện thoại màn hình cuộn của LG như trong clip này sẽ có tên LG Rollable với cơ chế cuộn bên cạnh phải để tăng không gian màn hình hiển thị cho điện thoại.

LG với kinh nghiệm làm màn hình quyết chọn một hướng đi riêng chứ không theo kiểu gập như Samsung hay Huawei làm, trước LG chúng ta thấy...

#CES21: LG tiếp tục hé lộ điện thoại cuộn

12/01/2021 06:55 AM