#CES21 - ASUS XG Mobile - Giải pháp eGPU của riêng ASUS nhanh hơn cả Thunderbolt 3 - Android

Get it on Google Play

#CES21 - ASUS XG Mobile - Giải pháp eGPU của riêng ASUS nhanh hơn cả Thunderbolt 3 - Android

Tại sự kiện CES năm nay, Asus ra mắt một loạt các laptop gaming mới trong sự kiện For Those Who Dare của mình. Trong dải sản phẩm năm nay chúng ta có một loạt các laptop ROG mới, bao gồm ROG Flow...
Tại sự kiện CES năm nay, Asus ra mắt một loạt các laptop gaming mới trong sự kiện For Those Who Dare của mình. Trong dải sản phẩm năm nay chúng ta có một loạt các laptop ROG mới, bao gồm ROG Flow X13, ROG Zephyrus G14/15, ROG Strix G15/17, Zephyrus Duo 15 SE cùng với một eGPU XG Mobile....

#CES21: ASUS XG Mobile: Giải pháp eGPU của riêng ASUS nhanh hơn cả Thunderbolt 3

14/01/2021 01:57 PM