Ủa, thế hệ 'S' của iPhone đâu rồi anh em - Android

Get it on Google Play

Ủa, thế hệ 'S' của iPhone đâu rồi anh em - Android

Thông thường, cứ mỗi hai năm thì Apple mới nâng một số (7 lên 8, 10 lên 11...) trong tên gọi iPhone, giữa hai năm đó sẽ là thế hệ 'S', phiên bản nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên năm nay, Apple đã bỏ qua...
Thông thường, cứ mỗi hai năm thì Apple mới nâng một số (7 lên 8, 10 lên 11...) trong tên gọi iPhone, giữa hai năm đó sẽ là thế hệ 'S', phiên bản nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên năm nay, Apple đã bỏ qua 'S' mà lên thẳng thế hệ 12 từ 11 năm ngoái. Theo mình, Apple bỏ luôn cách đặt tên với chữ 'S' đi cũng được, vì cách đặt tên đó đang trở nên rối rắm và phức tạp hơn, nếu không có thể chúng ta đã có iPhone 11S Pro Max thay vì iPhone 12 Pro Max.

Lý giải đầu tiên và cũng theo logic đó là năm nay, iPhone...

Ủa, thế hệ 'S' của iPhone đâu rồi anh em?

16/10/2020 08:45 PM