Điểm benchmark iPhone 12 Pro Max nhanh hơn 20 percent so với iPhone 11 Pro Max - Android

Get it on Google Play

Điểm benchmark iPhone 12 Pro Max nhanh hơn 20 percent so với iPhone 11 Pro Max - Android

Càng tới gần thời điểm bán thì những kết quả benchmark con chip A14 trên iPhone 12 bắt đầu xuất hiện nhiều. Hôm nay trên Geekbench đã có kết quả benchmark chiếc iPhone có tên mã 13,3 (được cho là...
Càng tới gần thời điểm bán thì những kết quả benchmark con chip A14 trên iPhone 12 bắt đầu xuất hiện nhiều. Hôm nay trên Geekbench đã có kết quả benchmark chiếc iPhone có tên mã 13,3 (được cho là iPhone 12 Pro Max) và chip là A14 Bionic, cả điểm đa nhân lẫn đơn nhân đều nhỉnh hơn iPhone 11 Pro Max khoảng 20%.

iphone-12-pro-geekbench-benchmark.jpg
Theo đó, điểm đơn nhân mà Geekbench chấm cho iPhone 12 Pro Max là 1597 và đa nhân là 4152, trong khi đó iPhone 11 Pro Max lần lượt là...

Điểm benchmark iPhone 12 Pro Max nhanh hơn 20% so với iPhone 11 Pro Max

16/10/2020 12:59 PM