Đức và Pháp sẽ chi 200 triệu EUR cho chương trình phát triển MBT thế hệ mới năm 2021 - Android

Get it on Google Play

Đức và Pháp sẽ chi 200 triệu EUR cho chương trình phát triển MBT thế hệ mới năm 2021 - Android

Đức và Pháp đã lên kế hoạch đầu tư 200 triệu EUR vào chương trình Hệ thống chiến đấu chủ lực trên bộ (MGCS) vào năm 2021, mở đường cho sự ra đời của thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tiếp...
Đức và Pháp đã lên kế hoạch đầu tư 200 triệu EUR vào chương trình Hệ thống chiến đấu chủ lực trên bộ (MGCS) vào năm 2021, mở đường cho sự ra đời của thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tiếp theo thay thế cho những Leopard-2 hay Leclerc.

MBT concept.jpg
Trang Force Operations của Pháp cho hay gói đầu tư 200 triệu EUR sẽ được chia cho 3 nhà thầu chính gồm Nexter của Pháp, KMW và Rheinmetall của Đức để bắt đầu giai đoạn phát triển các nguyên mẫu phương tiện tấn công trên bộ...

Đức và Pháp sẽ chi 200 triệu EUR cho chương trình phát triển MBT thế hệ mới năm 2021

19/10/2020 08:01 PM