Định dạng ảnh Apple ProRAW trên iPhone 12 Pro là gì - Android

Get it on Google Play

Định dạng ảnh Apple ProRAW trên iPhone 12 Pro là gì - Android

Trong một bản update cuối năm dành cho iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, Apple sẽ hỗ trợ chụp ảnh bằng một định dạng mới tên là Apple ProRaw. Đây là ảnh “raw” tức chưa qua chỉnh sửa của thuật...
Trong một bản update cuối năm dành cho iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, Apple sẽ hỗ trợ chụp ảnh bằng một định dạng mới tên là Apple ProRaw. Đây là ảnh “raw” tức chưa qua chỉnh sửa của thuật toán tối ưu trong app camera, như vậy bạn có thể chỉnh sửa hậu kỳ mạnh tay hơn mà không lo mất chi tiết. Đây là những chi tiết cụ thể hơn về Apple ProRAW.

Tự nhiên đẻ ra thêm vụ RAW làm gì?


RAW có thể xem như một định dạng ảnh sau khi chụp từ máy, giống như JPEG hay HEIF. Tức là...

Định dạng ảnh Apple ProRAW trên iPhone 12 Pro là gì?

16/10/2020 01:05 PM