Đại dịch đến tối 18/10. Chỉ 2 ngày có 1 triệu ca mắc mới! Thế giới có hơn 40 triệu ca mắc covid-19. - Android

Get it on Google Play

Đại dịch đến tối 18/10. Chỉ 2 ngày có 1 triệu ca mắc mới! Thế giới có hơn 40 triệu ca mắc covid-19. - Android

[ATTACH] Hôm qua là 1 ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm khi có hơn 400 nghìn ca được ghi nhận. Vậy là chỉ mất 2 ngày thế giới đã tăng hơn 1 triệu ca nhiễm, giờ đã vượt qua mốc 40 triệu người nhiễm...
cover_covid1910.jpg
Hôm qua là 1 ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm khi có hơn 400 nghìn ca được ghi nhận. Vậy là chỉ mất 2 ngày thế giới đã tăng hơn 1 triệu ca nhiễm, giờ đã vượt qua mốc 40 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Tại Châu Âu số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trong tuần qua đều ở mức hơn 140 nghìn ca, cao hơn số ca nhiễm mỗi ngày của cả 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch là Mỹ, Brazil và Ấn Độ cộng lại. Tính ra cứ 100 ca được ghi nhận trên thế giới thì có 34 ca từ các nước...

Đại dịch đến tối 18/10. Chỉ 2 ngày có 1 triệu ca mắc mới! Thế giới có hơn 40 triệu ca mắc covid-19.

19/10/2020 03:57 AM