Đại dịch đến tối 16/10. Ca nhiễm trên thế giới vượt mức 39 triệu. Đêm nay Pháp bắt đầu giới nghiêm. - Android

Get it on Google Play

Đại dịch đến tối 16/10. Ca nhiễm trên thế giới vượt mức 39 triệu. Đêm nay Pháp bắt đầu giới nghiêm. - Android

[ATTACH] Qua mốc 39 triệu ca nhiễm rồi anh em ạ. Số ca nhiễm tại Châu Âu giờ ngang với số ca nhiễm ở Châu Mỹ, đều trên 100 nghìn ca mỗi ngày. Việt Nam chúng ta đang tích cực rà soát và lên kế...
cover_covid1610.jpg

Qua mốc 39 triệu ca nhiễm rồi anh em ạ. Số ca nhiễm tại Châu Âu giờ ngang với số ca nhiễm ở Châu Mỹ, đều trên 100 nghìn ca mỗi ngày. Việt Nam chúng ta đang tích cực rà soát và lên kế hoạch cho các tình huống xấu.