Đây là AirPeak, drone quay phim của Sony, gắn được máy ảnh Alpha - Android

Get it on Google Play

Đây là AirPeak, drone quay phim của Sony, gắn được máy ảnh Alpha - Android

Sony vừa công bố những thông tin chi tiết về mẫu drone chuyên cho dân làm phim tên là AirPeak tại CES 2021 đang diễn ra. Đây là máy bay điều khiển từ xa với 4 cánh quạt và có khả năng kéo theo một...
Sony vừa công bố những thông tin chi tiết về mẫu drone chuyên cho dân làm phim tên là AirPeak tại CES 2021 đang diễn ra. Đây là máy bay điều khiển từ xa với 4 cánh quạt và có khả năng kéo theo một chiếc máy ảnh Alpha không gương lật của Sony. Thước phim quay lại cảnh test xe điện Vision-S của Sony cũng là do chiếc drone này đảm nhiệm.


AirPeak có kích thước khá lớn và có 4 cánh quạt ở 4 góc, đủ sức nâng những máy ảnh không gương lật kèm...

Đây là AirPeak, drone quay phim của Sony, gắn được máy ảnh Alpha

13/01/2021 01:09 PM