Ý nghĩa mã số trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế - Android

Get it on Google Play

Ý nghĩa mã số trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế - Android

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) được quy hoạch lại theo mã số kể từ tháng 9/2017 theo Công văn 3340/BHXH-ST. Dãy mã số này gồm 15 kí tự, được chia thành 4 cụm để thể...
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) được quy hoạch lại theo mã số kể từ tháng 9/2017 theo Công văn 3340/BHXH-ST. Dãy mã số này gồm 15 kí tự, được chia thành 4 cụm để thể hiện các thông tin của người tham gia BHYT. Mời anh em cùng tham khảo ý của của dãy mã số này:

Ô đầu tiên
Gồm 2 kí tự viết bằng chữ cái latin để thể hiện mã viết tắt của đối tượng tham gia BHYT, được quy định theo Luật BHYT sửa đổi 46/2014/QH13. Ví...

Ý nghĩa mã số trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế

18/10/2020 01:01 PM