Ý nghĩa các con số trên bằng lái xe thẻ PET - Android

Get it on Google Play

Ý nghĩa các con số trên bằng lái xe thẻ PET - Android

Tương tự với thẻ CCCD, bằng lái xe thẻ PET (GPLX) cũng gồm có 12 chữ số được chia thành 4 cụm chữ số, dùng để định danh các thông tin cá nhân của người lái xe. Mời anh em cùng mình giải mã dãy số...
Tương tự với thẻ CCCD, bằng lái xe thẻ PET (GPLX) cũng gồm có 12 chữ số được chia thành 4 cụm chữ số, dùng để định danh các thông tin cá nhân của người lái xe. Mời anh em cùng mình giải mã dãy số này nhé:

Lấy ví dụ số bằng lái của Ba mình là 79 0 99 1234567

Mã tỉnh/thành phố
79
là mã của tỉnh/thành phố cấp bằng lái, ở đây là TP HCM. Mã này giống với mã tỉnh/thành phố của CCCD...

Ý nghĩa các con số trên bằng lái xe thẻ PET

19/10/2020 08:47 PM