realme giới thiệu cụm 4 camera cho smartphone - camera chính 64MP, có một ống super macro - Android

Get it on Google Play

realme giới thiệu cụm 4 camera cho smartphone - camera chính 64MP, có một ống super macro - Android

realme vừa giới thiệu hệ thống cụm 4 camera sau với camera chính có độ phân giải 64MP và sẽ trang bị trên smartphone từ nửa cuối năm 2019. Hiện nay một vài smartphone đã sở hữu cảm biến 48MP ở mặt sau và trong thời gian tới sẽ là sự xuất hiện của những smartphone như này, với độ phân giải 64MP.

Cảm biến 64MP mà realme dùng sẽ là GW1 của Samsung, đây là thế hệ cảm biến mới, nâng cấp từ GM1 48MP với công nghệ pixel-binning để gộp điểm ảnh, cho khả năng chụp thiếu sáng tốt. Việc realme trang...

realme giới thiệu cụm 4 camera cho smartphone: camera chính 64MP, có một ống super macro

12/08/2019 09:00 PM