iPhone Xs/Xs Max đạt 105 điểm DxOMark chỉ thua P20 Pro - Android

Get it on Google Play

iPhone Xs/Xs Max đạt 105 điểm DxOMark chỉ thua P20 Pro - Android

Vậy là điểm DxOMark của iPhone Xs/Xs Max vượt qua cả HTC U12+, Galaxy Note9 và chỉ còn thua Huawei P20 Pro. Điểm Photo của iPhone Xs/Xs Max đạt 110 điểm trong khi điểm video đạt 96 điểm. Điểm cao nhất của iPhone Xs/Xs Max là Autofocus đạt 100 điểm, bằng với HTC U12+, cao hơn P20 Pro và Galaxy Note9.

Tiêu chí và điểm số của iPhone Xs/Xs Mark so với 3 chiếc điện thoại Android có điểm DxOMark cao khác:
DXOMARK_P20Pro.jpg ...

iPhone Xs/Xs Max đạt 105 điểm DxOMark chỉ thua P20 Pro

04/10/2018 06:17 AM