iPhone XS - Loạt ảnh chụp 'Rang Rí du hành' từ bình minh đến hoàng hôn - Android

Get it on Google Play

iPhone XS - Loạt ảnh chụp 'Rang Rí du hành' từ bình minh đến hoàng hôn - Android

Đây là loạt ảnh mình chụp bằng Camera của điện thoại iPhone XS, từ sáng đến chiều tối, trong dịp đi chơi cuối tuần ở Phan Rang và Phan Rí. Ảnh được resize giảm dung lượng để phù hợp giới hạn của giao diện forum. Anh em nào muốn tham khảo fullsize tấm nào thì comment mình gửi. Nếu phải nói một câu cảm nhận, mình xin chia sẻ câu đã nói với vài anh em sau hôm đi chụp này, rằng: "Mấy hôm rồi, nghe và đọc nhiều về iPhone XS/ Max... thì nghĩ là tiếp tục xài iPhone X, nhưng giờ chắc sẽ đổi vì...

iPhone XS - Loạt ảnh chụp "Rang Rí du hành" từ bình minh đến hoàng hôn

01/10/2018 01:06 PM