iPad thế hệ 7 phù hợp cho ai Nhu cầu gì - Android

Get it on Google Play

iPad thế hệ 7 phù hợp cho ai Nhu cầu gì - Android

Qua sự kiện Apple vừa rồi chúng ta thấy sự xuất hiện của iPad thế hệ thứ 7 với kích thước 10.2". Tuy nhiên những giá trị trên iPad 7 dường như không có gì mới, điển hình như việc sử dụng chip...
Qua sự kiện Apple vừa rồi chúng ta thấy sự xuất hiện của iPad thế hệ thứ 7 với kích thước 10.2". Tuy nhiên những giá trị trên iPad 7 dường như không có gì mới, điển hình như việc sử dụng chip Apple A10 Fusion hoặc thiết kế cũ. Nhưng xét về mặt nhu cầu thì iPad 7 sẽ thích hợp cho đối tượng nào?

• Các bạn có thể xem thêm: iPad thế hệ thứ 7 chính...

iPad thế hệ 7 phù hợp cho ai? Nhu cầu gì?

12/09/2019 06:25 AM