iOS 12 - cách dùng Siri Shortcut để download video YouTube, download file trên web, ghép ảnh nhanh... - Android

Get it on Google Play

iOS 12 - cách dùng Siri Shortcut để download video YouTube, download file trên web, ghép ảnh nhanh... - Android

Siri Shortcut là tính năng mới của iOS 12, nó cho phép bạn thực hiện một chuỗi các thao tác tự động thay vì phải đi làm tay từng bước một. Để tạo ra shortcut thì không dễ, nó đòi hỏi phải có một chút kĩ năng về logic nên mình sẽ chia sẻ sau, trong bài này mình sẽ nói về 5 shortcut có sẵn, bạn chỉ cần download về xài thôi, và mình thấy chúng khá hữu ích cho một số việc lặt vặt thường ngày.

Để sử dụng, trước hết bạn cần cài...

iOS 12: cách dùng Siri Shortcut để download video YouTube, download file trên web, ghép ảnh nhanh...

03/10/2018 06:08 AM