Zalo cần làm gì để trở thành một app chat ngon hơn - Android

Get it on Google Play

Zalo cần làm gì để trở thành một app chat ngon hơn - Android

Tính năng chat của Zalo thì ngon, nhanh, có nhiều sticker vui vẻ dễ thương, lại cho gửi file lớn nữa nên khá tiện. Tuy nhiên Zalo vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện để có thể trở thành một ứng dụng chat "quốc dân", tức là bạn có thể dùng nó cho mọi mục đích từ chat tán gẫu, chat với bạn gái hay chat công việc, thì Zalo vẫn cần phải cải tiến nhiều.

Cho phép đăng nhập nhiều máy


Hôm bữa trong bài viết về...

Zalo cần làm gì để trở thành một app chat ngon hơn

14/08/2019 06:07 AM