YouTube Music và Amazon Music miễn phí trên loa thông minh - Android

Get it on Google Play

YouTube Music và Amazon Music miễn phí trên loa thông minh - Android

... nhưng có quảng cáo.

Google và Amazon vừa chính thức cung cấp miễn phí (có quảng cáo) dịch vụ truyền tải nhạc trực tuyến (streaming music), hiện tại đang độc quyền hỗ trợ trên những thiết bị loa thông minh. Người dùng giờ đây có thể nghe nhạc của nền tảng YouTube Music không tốn phí trên những loa thông minh chạy Google Home hoặc Google Assistant; tương tự đối với Amazon Music là thiết bị hỗ trợ Alexa.

Tuy mang tiếng là miễn phí, nhưng người dùng sẽ phải nghe những đoạn quảng cáo được...

YouTube Music và Amazon Music miễn phí trên loa thông minh

20/04/2019 05:15 PM