Xiaomi ra mắt, bán máy đọc và dịch tiếng Anh bằng camera, giá 53$ đô la - Android

Get it on Google Play

Xiaomi ra mắt, bán máy đọc và dịch tiếng Anh bằng camera, giá 53$ đô la - Android

Xiaomi đã có nhiều thiết bị máy dịch thuật có thể đọc và dịch nhiều ngôn ngữ, nhưng những thiết bị đó chỉ được dịch thuật bằng cách nói vào thiết bị và dịch lại Tuy nhiên sẽ có phần sai đáng kể. Vừa qua trên cộng đồng qây quỹ Youpin, Xiaomi đã cho ra mắt tiếp tục máy dịch thuật đọc tiếng Anh có tích hợp camera khá độc đáo.


Máy Lighten AI Translator chỉ cấn kết nối máy với thiết bị smartphone và sử dụng ứng dụng thông minh đi kèm. Giao...

Xiaomi ra mắt, bán máy đọc và dịch tiếng Anh bằng camera, giá 53$ đô la

15/04/2019 06:23 AM