Xe đua tự hành vẫn chưa thể chiến thắng xe do con người điều khiển - Android

Get it on Google Play

Xe đua tự hành vẫn chưa thể chiến thắng xe do con người điều khiển - Android

Xe tự hành đang tới những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi được thương mại hóa, thậm chí sẽ có cả một cuộc đua cho những xe không có người điều khiển này nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn chưa thể bằng con người. Trong màn trình diễn mới nhất, công nghệ xe tự hành của Roborace vẫn chưa thể chiến thắng con người trong một cuộc đua tốc độ cao. Tốc độ xử lý nhanh hơn con người nhưng trên đường đua, còn cần có cả kinh nghiệm và khả năng xử lý chính xác nữa.

Con robot DevBot do Roborace đã...

Xe đua tự hành vẫn chưa thể chiến thắng xe do con người điều khiển

14/05/2018 02:49 PM