Video - tốc độ mô phỏng của mạng 5G, so với 4G LTE - một trời một vực - Android

Get it on Google Play

Video - tốc độ mô phỏng của mạng 5G, so với 4G LTE - một trời một vực - Android

Đây là video mô phỏng lại tốc độ mạng 5G trong thành phố so với 4G. Xem video bạn sẽ thấy sự chênh lệch lớn giữa tốc độ download giữa hai thế hạ mạng không dây, và có một số ứng dụng như stream video 8K hay phát video thực tế ảo thì 4G thậm chí còn không làm được. Giải pháp này được Qualcomm xây dựng chỉ để demo thôi chứ họ không thể nào mang cả thành phố tới để demo cho anh em chúng ta xem được. Ngay tại khách sạn mình đang ở tại Hawaii Qualcomm cũng có đem một số thiết bị mạng 5G đến nhưng...

Video: tốc độ mô phỏng của mạng 5G, so với 4G LTE: một trời một vực

06/12/2018 05:01 PM