Việc P chạy được trên máy Nokia, Oppo, Xiaomi là tín hiệu tốt cho điểm yếu lớn nhất của Android - Android

Get it on Google Play

Việc P chạy được trên máy Nokia, Oppo, Xiaomi là tín hiệu tốt cho điểm yếu lớn nhất của Android - Android

Cái mình thấy khoái nhất ở Android P Developer Preview 2 không phải là cử chỉ đa nhiệm, không phải là những thay đổi về giao diện thoáng hơn, mà chính là việc Google cho phép rất nhiều điện thoại bên thứ ba cùng được trải nghiệm sớm bản update này. Điều này chưa từng diễn ra trong lịch sử Android từ đó đến nay, và nó là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực...

Việc P chạy được trên máy Nokia, Oppo, Xiaomi là tín hiệu tốt cho điểm yếu lớn nhất của Android

11/05/2018 05:54 AM