Vì sao Google giữ lại hàng phím ảo dù Android P đã hỗ trợ cử chỉ - Android

Get it on Google Play

Vì sao Google giữ lại hàng phím ảo dù Android P đã hỗ trợ cử chỉ - Android

Android P có cử chỉ cảm ứng mới, nhiều người bảo nó giống iPhone X nhưng giám đốc kĩ thuật của Google là David Burke không nghĩ thế. "Android có 3 nút nằm ở cạnh dưới, home, back và một cái gì đó khác. Với chúng tôi nó hơi nhiều, hơi phức tạp, nếu bạn bước vào một căn nhà có 3 cửa thì bạn phải nghĩ xem bạn nên đi vào cửa nào. Chúng tôi không muốn có thêm nút dư ra, nhưng cũng không muốn người dùng phải làm gì đó đặc biệt để xem được các app đang chạy". Burke không nghĩ rằng cử chỉ cảm ứng...

Vì sao Google giữ lại hàng phím ảo dù Android P đã hỗ trợ cử chỉ?

13/05/2018 05:45 PM